Na dworze Aliénor

Skład zespołu: 5 osób
Czas: 80 min
Miejsce wykonania: zabytkowe wnętrze lub scena teatralna

Wieczór XII-wiecznej opowieści i poezji

Alienor, czyli Eleonora Akwitańska - królowa Francji i Anglii zasłynęła między innymi ze swego dworu na którym kwitła poezja i muzyka. Było to miejsce spotkania różnych tradycji: trubadurów, truwerów, bretońskich harfiarzy. Muzycy i poeci reprezentujący odmienne style muzyczne i posługujący się różnymi językami byli dla siebie nawzajem inspiracją i wyzwaniem. Jednym z najsłynniejszych trubadurów był Bernard de Ventadorn, który przybył z Prowansji i miał znaczny wpływ na rozwój tradycji truwerów. Jego twórczość była dobrze znana na północy Francji. Wiemy też o związkach "mistrza trubadurów" Guirauta de Borneilh z Ryszardem I - synem Aliénor. Z kolei ustna tradycja bretońskich opowieści zmaterializowała się w postaci literatury dzięki twórczości Marie de France, która dedykowała swe utwory Henrykowi II - mężowi Aliénor.

Koncert mający formę teatralną wprowadza słuchacza w XII-wieczny świat, gdzie słowo i muzyka złączone w improwizowanej formie stanowiły jednolity przekaz. Widz spektaklu staje się uczestnikiem średniowiecznego wieczoru gdzie w otoczeniu Aliénor króluje poezja.

Trubadurzy, czyli muzycy zespołu Scandicus zaprezentują w polskim przekładzie dwa dzieła nurtu fantastycznego twórczości Marie de France: Lai du Bisclavret oraz Lai du Yonec. Muzyka bazuje na utworach Ernoula le Vieux. Lai du l'Ancen et du Nouveau Testament oraz Lai du Notre-Dame to dzieła XIII wieczne, posiadają jednak melodykę o starszej proweniencji prawdopodobnie spokrewnionej z bretońską tradycją.

Repertuar

  Tekst: Marie de France,
  Tłumaczenie: Dąbrówka Krzemień
  Muzyka: Ernoul le Vieux (XIII w.) Lai du l'Ancen et du Nouveau Testament, Lai du Notre-Dame

 1. Lai du Bisclavret (o wilkołaku)
 2. Lai du Yonec
 3. Raimbaut de Vaqueiras (XII/XIIIw.) [Paris, Bibl. Nationale, MS R-62]

 4. Calenda maia
 5. Giraut de Bornelh (XIIw.) [Paris, Bibl. Nationale, MS R-8]

 6. Reis glorios
 7. Anonim ( XII w)

 8. A l'entrada del temp clar
 9. Bertrand de Ventadorn ( XII w.)

 10. Quan vei la lauseta mover [Paris, Bibl. Nationale, Ms U, f. 89v-90r]
 11. Marcabru(XII w.)

 12. L'autrier jost una sebissa
 13. Martin Codax (XIII w.) [Pierpont Morgan Library, New York, Vindel MS M979]

 14. Ondas do mar de Vigo