Na dworze Alienor

Na dworze Aliénor

Skład zespołu: 5 osób
Czas: 80 min
Miejsce wykonania: zabytkowe wnętrze lub scena teatralna

Wieczór XII-wiecznej opowieści i poezji

Alienor, czyli Eleonora Akwitańska - królowa Francji i Anglii zasłynęła między innymi ze swego dworu na którym kwitła poezja i muzyka. Było to miejsce spotkania różnych tradycji: trubadurów, truwerów, bretońskich harfiarzy. Muzycy i poeci reprezentujący odmienne style muzyczne i posługujący się różnymi językami byli dla siebie nawzajem inspiracją i wyzwaniem. Jednym z najsłynniejszych trubadurów był Bernard de Ventadorn, który przybył z Prowansji i miał znaczny wpływ na rozwój tradycji truwerów. Jego twórczość była dobrze znana na północy Francji. Wiemy też o związkach "mistrza trubadurów" Guirauta de Borneilh z Ryszardem I - synem Aliénor. Z kolei ustna tradycja bretońskich opowieści zmaterializowała się w postaci literatury dzięki twórczości Marie de France, która dedykowała swe utwory Henrykowi II - mężowi Aliénor.

Koncert mający formę teatralną wprowadza słuchacza w XII-wieczny świat, gdzie słowo i muzyka złączone w improwizowanej formie stanowiły jednolity przekaz. Widz spektaklu staje się uczestnikiem średniowiecznego wieczoru gdzie w otoczeniu Aliénor króluje poezja.

Trubadurzy, czyli muzycy zespołu Scandicus zaprezentują w polskim przekładzie dwa dzieła nurtu fantastycznego twórczości Marie de France: Lai du Bisclavret oraz Lai du Yonec. Muzyka bazuje na utworach Ernoula le Vieux. Lai du l'Ancen et du Nouveau Testament oraz Lai du Notre-Dame to dzieła XIII wieczne, posiadają jednak melodykę o starszej proweniencji prawdopodobnie spokrewnionej z bretońską tradycją.